Стаття 6. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову

Конституція України

Розділ I. Загальні засади

Стаття 6

Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.

Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.